Điểu khoản bảo mật
Điểu khoản bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://samngoclinhvietnam.com.vn bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng, đại lý đăng ký. Đây là các thông tin mà Công ty Sâm Vina cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Công ty Sâm Vina liên hệ xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ trên website, đăng ký làm đại lý của Công ty.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Công ty Sâm Vina sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

+  Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng, đại lý;

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin khách hàng và đại lý;

+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng, đại lý trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website https://samngoclinhvietnam.com.vn

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng, đại lý khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng, đại lý. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

-  Dữ liệu cá nhân của khách hàng, đại lý sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng, đại lý sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://samngoclinhvietnam.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY TNHH SÂM VINA

Trụ sở: 09 Phan Châu Trinh - Hải Châu - Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401838303

Website : https://samngoclinhvietnam.com.vn

Email: samvina2017@gmail.com. SĐT: 0911 38 30 30; 0236 3501 235

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

– Khách hàng, đại lý có quyền yêu cầu chỉnh sửa, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua yêu cầu website https://samngoclinhvietnam.com.vn thực hiện việc này.

– Khách hàng, đại lý có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website https://samngoclinhvietnam.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Sâm Vina sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, đại lý tùy theo mức độ, Công ty Sâm Vina sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

– Thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý trên https://samngoclinhvietnam.com.vn được Công ty Sâm Vina cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty Sâm Vina. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng, đại lý chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, đại lý đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng, đại lý.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Công ty Sâm Vina sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng, đại lý được biết.

– Ban quản lý https://samngoclinhvietnam.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng, đại lý, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, số điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://samngoclinhvietnam.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng, đại lý đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.